Monday, July 29, 2013

Molitoriz, a new tangle pattern

The story behind Molitoriz
Some weeks ago my friend Tini and I went to "Museum IJsselstein". We had participated in "Look, Art! In front of the window" on the occasion of the "Week of the Amateur Art" (WAK) and our ZIA's were nominated for one of the ten first prizes. Pity, we did not win....
But we got to know Ton Smulders, aka Molitoriz, who did! Ton creates 3D objects and he told us about his artworks. I was fascinated by a picture from one of his pieces. To me it looked like a Zentangle in 3-D. Of course I wanted to deconstruct it into a tangle pattern! With Ton's permission (and a small clue!) I started working on this personal challenge.
Ton began to use the name "Molitoriz" in his late teens. His family name "Smulders" is an old Dutch genitive, which means "from the miller". Molitoriz is the Latin form, with a modern "z" at the end.

Het verhaal achter Molitoriz
Een aantal weken geleden waren mijn vriendin Tini en ik in Museum IJsselstein. We hadden meegedaan aan "Kijk, Kunst! Voor het raam" ter gelegenheid van de Week van de Amateurkunst (WAK) en onze ZIA's waren genomineerd voor één van de tien hoofdprijzen. Helaas, we hebben niet gewonnen....
Maar we maakten kennis met Ton Smulders, alias Molitoriz, die wél won! Ton maakt reliëfs en hij vertelde ons over zijn kunstwerken. Ik was gefascineerd door een foto van één van zijn werken. Voor mij was dat net een Zentangle in 3D. Natuurlijk wilde ik het graag "deconstrueren" tot een tanglepatroon! Met Tons toestemming (en een kleine hint!) ben ik aan de slag gegaan met deze persoonlijke uitdaging.
Ton begon in zijn late tienerjaren de naam "Molitoriz" te gebruiken. Zijn achternaam "Smulders" komt van "des mulders", een oude Nederlandse tweede naamval, die "van de molenaar" betekent. Molitoriz is de Latijnse vorm, met een moderne "z" op het eind.
  
How to start Molitoriz
The clue Ton gave me, was to draw a dotted grid where three dots form an imaginary equilateral triangle. Than six dots form an imaginary hexagon around the seventh. This provides the right proportion! But if you like, you can also start with a double square grid. The shapes will look a bit stretched!

Zo begin je met Molitoriz 
De hint van Ton was om een raster van stippen te tekenen, waarbij drie stippen een denkbeeldige gelijkzijdige driehoek vormen. Zes stippen vormen dan een denkbeeldige zeshoek rond de zevende. Dit zorgt voor de juiste verhouding! Maar als je dat prettiger vindt, kun je ook beginnen met een dubbel vierkant raster. De vormen zien er dan een beetje uitgerekt uit!

Steps:
Step 1: Carefully draw the dotted, "hexagonal" grid.
Step 2: Draw wide, stretched V's. Each line connects three dots.
Step 3: Draw diamonds below where the wide V's touch each other.
Step 4: Draw small V's. Each line connects two dots.
Step 5-6: Note the position and the length of the vertical lines, that will complete the shapes!
Step 7: Repeat step 2-6 until it is sufficiently.
Step 8: The basic shape of Molitoriz is ready to be filled!


Stappen:
Stap 1: Teken zorgvuldig het gestipte, "zeshoekige" raster.
Stap 2: Teken brede, wat uitgerekte V's. Elk lijntje verbindt drie stippen.
Stap 3: Teken ruiten onder waar de brede V's elkaar raken.
Stap 4: Teken kleine V's. Elk lijntje verbindt twee stippen.
Stap 5-6: Let goed op de plaats en de lengte van de verticale lijntjes, die de vormen afmaken!
Stap 7: Herhaal stap 2-6 totdat het genoeg is.
Stap 8: De basisvorm van Molitoriz is klaar om gevuld te worden!
Don't be afraid to draw Molitoriz freehand, like I did (first example, my entry to Challenge #125). Once you know the steps by heart it's easy and it is more playful! 

I've never seen this pattern before, am I right?? If I'm wrong, please tell me. Should the name already exist, please do the same! 

Wees niet bang om Molitoriz uit de vrije hand te tekenen, zoals ik zelf heb gedaan (1e voorbeeld, mijn bijdrage aan Challenge #125). Als je eenmaal de stappen uit je hoofd weet, gaat dat makkelijk en het is speelser!

Ik heb dit patroon niet eerder gezien, toch?? Zeg het alsjeblieft, als ik het verkeerd heb. Ook als de naam al bestaat!

Happy Tangling with this pattern; I would greatly appreciate it, when you send me a link to your tile or ZIA!!

Veel Tangleplezier met dit patroon; ik stel het zeer op prijs, wanneer je me een link stuurt naar je tile of ZIA!!

4 comments:

 1. I love this new tangle pattern so much! Thank you for sharing!

  ReplyDelete
 2. this is amazing. I will give it a try. Thanks for sharing!

  ReplyDelete
 3. Deze had ik nog niet eerder gezien, Leuke tangle die ik zeker ga gebruiken.
  Zoveel leuke variaties :)
  Dank voor het met ons delen.

  ReplyDelete
 4. Thank you for visiting my blog. Your variation on Molitoriz are beautiful and I will definitely try them out using your steps.

  Regards

  ReplyDelete