Wednesday, February 19, 2014

JawZ, a new tangle pattern

Last week, when I cleaned up a drawer, I found some notebooks from my eldest daughter.... From at least 7 years ago, when we had never even heard of Zentangle. She was a true "doodler" and because of the many funny drawings, I've kept a few. What I encountered, is probably something all doodlers have done. Well, I know I did!!

Vorige week vond ik bij het opruimen van een laatje wat schriften van mijn oudste dochter.... Van op z'n minst van 7 jaar geleden, toen we nog nooit hadden gehoord van Zentangle. Zij was een echte doedelaar en vanwege de vele grappige tekeningetjes heb ik er een paar bewaard. Wat ik tegenkwam, hebben waarschijnlijk alle doedelaars wel eens gedaan. Ik in elk geval wel!!

The page in my daughter's notebook

Now, how would that look like as a black & white tangle pattern?! I really wanted to know that! And once I started, I couldn't stop, so much fun it was! Here are the steps to draw a simple pattern with many possibilities.... Please go ahead, just use your imagination!

Nou, hoe zou dat eruit zien als een zwart-wit tanglepatroon?! Dat wilde ik wel eens zien! En toen ik eenmaal begonnen was, kon ik niet meer stoppen, zo leuk werd het! Hier volgen de stappen om een eenvoudig patroon met veel mogelijkheden te tekenen.... Ga lekker je gang, laat je fantasie er maar op los!


Step 1: Draw curvy lines in the same direction, instead of in the zigzag manner. Remember: "One stroke at a time" and "deliberately"!!
Step 2: Draw smaller curvy lines in the separate sections (mostly I work from large to small). Don't forget to slowly turn your tile as you follow the shape....
Step 3: Turn your tile 180° and continue with drawing the small curvy lines.
Step 4: Fill in with black.
Step 5: Add shade.

HINT: When you skip the turn of step 3 and continue with "V"-shapes in the same direction, you'll create a totally different result....

Stap 1: Teken gebogen lijnen in dezelfde richting in plaats van op zigzagmanier. Denk aan: "Eén lijn tegelijk" en "weloverwogen"!!
Stap 2: Teken kleinere gebogen lijntjes in de afzonderlijke vlakken (meestal werk ik van groot naar klein).
Vergeet niet om je tegel steeds een beetje te draaien bij het volgen van de vorm....

Stap 3: Draai je tegel 180° en ga door met de kleine bogen.
Stap 4: Vul in met zwart.
Stap 5: Voeg schaduw toe.

HINT: Als je de draai van stap 3 overslaat en verder gaat met "V"-vormen in dezelfde richting, dan creëer je een heel ander resultaat....

Here is, what you could do more:
Hier zie je wat je er nog meer mee kunt doen:


And some more ideas:
En nog een paar ideetjes:


The first thing, that came in my mind was: "Those are shark teeth"! So it was a tiny step to call this pattern "JawZ". I've never seen this pattern before, but with so many patterns I might have missed it.... If so, please tell me! Please do the same in case the name already exists.

Het eerste dat me te binnen schoot was: "Dat zijn haaientanden"! Het was dus maar een ministap om dit patroon "JawZ" te noemen. Ik ben het nog nergens tegen gekomen, maar er zijn zoveel patroontjes, dat ik het misschien gemist heb.... Als dat zo is, laat het me dan alsjeblieft even weten! Ook in het geval, dat de naam al bestaat.

This is the monotangle with JawZ, I made for the 2nd swap of the Dutch Zentangle Swappers (DZS).
Dit is de monotangle met JawZ, die ik heb gemaakt voor de 2e ruil van de Dutch Zentangle Swappers (DZS).


Happy Tangling everyone!

Veel Tangleplezier allemaal!

13 comments:

 1. Heej, leuk! Met deze tangle kun je veel kanten op :-)

  ReplyDelete
 2. cute and simple :) thanks

  ReplyDelete
 3. Very cool combination with Purk!

  ReplyDelete
 4. I love this! So easy, and yet you have shown so many variations. Thank you for sharing your talent and time.

  ReplyDelete
 5. Looks like fun! I think you should submit it to Laura's (the Diva) UMT challenge.

  ReplyDelete
 6. Wauw, wat een prachtig patroontje, zoveel mogelijkheden en ik ben het met Marget eens geef het door aan de diva voor de UMT challenge!

  ReplyDelete
 7. Dit vind ik geweldig omdat ik haaientanden zocht bij Cadzand en ze niet bewaard heb helaas.
  Ik ga het in een eigen ontwerp gebruiken.
  Dank je wel.
  En heb je soms het adres van Dutch Zentangle swappers? Lijkt me heel leuk om mee te doen.
  Alvast mijn dank.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wat leuk, dat je mee wilt doen met de DZS! Stuur nog even een mailtje: anneke . merrygoround @ gmail . com (spaties weglaten), dan stuur ik je de gegevens. Je hebt nl. iets meer info nodig, dan alleen een link. Wie weet worden we een keer swap-partners!

   Delete
 8. How fun! Inspiration is everywhere! I second the recommendation that yu submit it for Laura/The Diva's UMT challenges .

  ReplyDelete
 9. Thanks to everyone for these lovely comments! They are highly appreciated and they mean a lot to me.
  I'll send the link to Laura immediately ;-))

  ReplyDelete