Tuesday, December 24, 2013

Merry Christmas!!

Today my son sent me these link and wrote: "think, you'll like this...."
Well, I think it is THE best way of wishing all my Zentangle friends from all over the world a
MERRY CHRISTMAS!!
With love,
Anneke

Vandaag stuurde mijn zoon me deze link en hij schreef erbij: "dacht dat u dit wel mooi vond...."
Nou, ik denk dat het DE beste manier is om al mijn Zentangle-vrienden van over de hele wereld een
VROLIJK KERSTFEEST
toe te wensen!!
Veel liefs,
Anneke

Sunday, November 24, 2013

Gripped by Quib! (Challenge #145)

It's about time (well, isn't that an understatement....?) to write a post again!!
No, I'm not ill or too occupied with other things, but I just took a time-out from tangling.
But now the new official Zentangle pattern Quib has truly gripped me and I couldn't ignore the Diva's Weekly Challenge #145! I really enjoyed when drawing this combination of Quib with Beadlines and Diva Dance.

Het werd wel weer eens tijd (op z'n zachtst gezegd....) om een berichtje te plaatsen!!
Niet dat ik ziek ben, of te druk met andere dingen, maar ik was gewoon even een beetje klaar met het tanglen. 
Maar nu ben ik echt in de ban van het nieuwe officiële Zentangle patroon Quib en kon ik niet voorbijgaan aan de Diva's Weekly Challenge #145! Ik heb als vanouds genoten tijdens het tekenen van deze combinatie van Quib met Beadlines en Diva Dance.

Tangles: Quib, Beadlines and Diva Dance

Hopefully I'm back again....

Hopelijk ben ik weer helemaal terug....

Thanks to: 
CZT® Laura Harms aka the Diva for this "gripping" Challenge;
Rick and Maria from Zentangle® for Quib and Diva Dance;
CZT® Margaret Bremner for Beadlines (no online instructions);
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze "aangrijpende" Challenge;
Rick en Maria van Zentangle® voor Quib en Diva Dance;
CZT® Margaret Bremner voor Beadlines (geen online instructies);
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Wednesday, September 18, 2013

"Colour Colour Everywhere", Challenge #136

Oh boy, it really was my intention to take part in every Weekly Challenge this year.... and now I have missed four (#133 is ready - I LOVE Tipple!! - but is not posted yet). Blame it all to our very relaxing (and extremely hot) holiday, that we've spend with our eldest daughter and her boyfriend, who live and work in Paramaribo/Suriname for a year. Together with our other two children we've had three unforgetable weeks!
I still need to get into the daily rhythm again....
But the diva's Weekly Challenge #136 is a nice one to start with. An unfinished zendala was perfectly suited to this mission!

Oei, het was echt mijn bedoeling om aan alle wekelijkse Challenges van dit jaar mee te doen.... en nu heb ik er vier gemist (#133 is klaar - ik ben nl. stapel op Tipple!! - maar is nog niet geplaatst). Geef de schuld maar aan onze zeer ontspannende (en extreem hete) vakantie, die we hebben doorgebracht bij onze oudste dochter en haar vriend, die een jaar in Paramaribo/Suriname wonen en werken. Samen met onze twee andere kinderen hebben we daar drie onvergetelijke weken beleefd. Ik moet nog steeds in het dagelijkse ritme komen....
Maar de diva's Weekly Challenge #136 is een hele fijne om mee te starten. Een onafgemaakte zendala was uitermate geschikt voor deze missie!


Tangles: Beadlines, Buttercup, Crescent Moon, Flukes,
Knightsbridge, Opus, Printemps, Scoodle and Zander

I've used black Microns with different sized nibs for the drawing and Luminance 6901 pencils from Caran d'Ache® for the coloring.

Ik heb zwarte Microns van verschillende diktes gebruikt voor de tekening en Luminance 6901 potloden van Caran d'Ache® voor het kleuren.

Thanks to: 
CZT® Laura Harms aka the Diva for this colourful Challenge; 
Rick and Maria from Zentangle® for Crescent Moon, Flukes, Knightsbridge, Opus, PrintempsScoodle and Zander;
CZT® Margaret Bremner for Beadlines (no online instructions);
CZT® Sandy Steen Bartholomew for Buttercup;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze kleurrijke Challenge;
Rick en Maria van Zentangle® voor Crescent Moon, Flukes, Knightsbridge, Opus, Printemps, Scoodle en Zander;
CZT® Margaret Bremner voor Beadlines (geen online instructies);
CZT® Sandy Steen Bartholomew voor Buttercup;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Sunday, August 11, 2013

Challenge #130 with "Henna Drum"

My apologies: I have no time to write about "the making of" of my entry to the Diva's Weekly Challenge #130 (Use My Tangle "Henna Drum" from CZT® Jane MacKugler). And I hope you'll forgive me for not leaving a comment on your blog or Flickr page after you've been so kind to do so here....
Just one thing: I loved to try Henna Drum and I will certainly use it more often!

Tangles: Henna Drum and Tipple

Thanks to: 
CZT® Laura Harms aka the Diva for this flowery Challenge;
CZT® Jane MacKugler for Henna Drum; 
Rick and Maria from Zentangle® for Tipple (no online instructions);
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze bloemrijke Challenge;
CZT® Jane MacKugler voor Henna Drum;
Rick en Maria van Zentangle® voor Tipple (geen online instructies);
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Sunday, August 4, 2013

Another TP String 004 for Challenge #129

Earlier this week I had, more or less, promissed Kathy from Katydid's Tangled World and Mariët from Studio-ML to create another tile or ZIA for the Diva's Weekly Challenge, using TP String 004. And promises need to be fulfilled, so here is my second entry!

Again it's on Mi-Teintes paper from Canson, yellow ocher this time. For the coloring I used Luminance 6901 pencils from Caran d'Ache® and the Black Pearlz are with a Sakura Glaze pen and a Metallic gelpen for the sparkles. The result is totally different from what I had in mind at first!

Eerder deze week heb ik Kathy van Katydid's Tangled World en Mariët van Studio-ML min of meer beloofd, dat ik nóg een tile of en ZIA zou maken voor de Diva's Weekly Challenge #129 met TP String 004. En belofte maakt schuld, dus hier is mijn tweede bijdrage!

Het is weer op Mi-Teintes paper van Canson, dit keer okergeel. Voor het kleuren heb ik Luminance 6901 potloden van Caran d'Ache® gebruikt en de Black Pearlz zijn gedaan met een Sakura Glaze pen en een Metallic gelpen voor de glimmertjes. Het is wel totaal anders geworden dan ik van te voren in gedachten had!


Tangles: Ciceron, Leaflet, Flux, Koryl and Black Pearlz

Thanks to:
CZT® Laura Harms aka the Diva for this funny Challenge;
Mariët Lustenhouwer for Ciceron;
Helen Williams for Leaflet;
CZT® Lara Williams for Koryl;
Rick and Maria from Zentangle® for Flux and (Black) Pearlz;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze grappige Challenge;
Mariët Lustenhouwer voor Ciceron; 
Helen Williams voor Leaflet; 
CZT® Lara Williams voor Koryl;
Rick en Maria van Zentangle® voor Flux en (Black) Pearlz;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Tuesday, July 30, 2013

TP String 04 is Challenge #129

This week the Diva has chosen String 004 from the TanglePattern collection for the Weekly Challenge #129. It's still my intention to pick up one of those more often, so I really welcomed this challenge! Right this afternoon I made myself a nice mug of tea, grabbed my tangle stuff and enjoyed my moment of "ZENsation". Here is the result.

Deze week heeft de Diva String 004 uit de TanglePattern collectie gekozen voor Weekly Challenge #129. Ik neem me nog steeds voor om daar vaker één van te kiezen, dus deze uitdaging was me zeer welkom! Meteen vanmiddag heb ik een lekkere mok thee voor mezelf gemaakt, mijn tanglespullen gepakt en genoten van mijn "ZENsatie"-moment. Hier is het resultaat.

Tangles: SeZ, Ilana and BrixBox

Time again to use colored paper. This taupe-like color - the paper is Mi-Teintes from Canson - is my favorite since Weekly Challenge #111 (Mooka Mania). And no, it is not a two-pencil-string.... I used a Edding 500 permanent marker, which has a wide chisel tip.
Because of the way I filled and shaded BrixBox it felt better to turn the ZIA 90° clockwise!

Weer eens tijd voor gekleurd papier! Deze taupe-achtige kleur - het papier is Mi-Teintes van Canson - is mijn favoriet sinds Weekly Challenge #111 (Mooka Mania). En nee, het is geen twee-potloden-string.... Ik heb een Edding 500 permanent marker gebruikt, die heeft een brede beitelpunt.
Door de manier waarop ik Brixbox heb gevuld en geschaduwd, voelde het beter om de ZIA 90° met de klok mee te draaien!

Thanks to:
CZT® Laura Harms aka the Diva for this "ZENsational" Challenge;
CZT® Linda Farmer from TanglePatterns.com for.... well, for everything she does for us tanglers;
Rick and Maria from Zentangle® for SeZ;
Mariët Lustenhouwer for Ilana;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze "ZENsationele" Challenge;
CZT® Linda Farmer van TanglePatterns.com voor.... Wel, voor alles wat ze voor ons tanglers doet;
Rick en Maria van Zentangle® voor SeZ;
Mariët Lustenhouwer voor Ilana;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Monday, July 29, 2013

Molitoriz, a new tangle pattern

The story behind Molitoriz
Some weeks ago my friend Tini and I went to "Museum IJsselstein". We had participated in "Look, Art! In front of the window" on the occasion of the "Week of the Amateur Art" (WAK) and our ZIA's were nominated for one of the ten first prizes. Pity, we did not win....
But we got to know Ton Smulders, aka Molitoriz, who did! Ton creates 3D objects and he told us about his artworks. I was fascinated by a picture from one of his pieces. To me it looked like a Zentangle in 3-D. Of course I wanted to deconstruct it into a tangle pattern! With Ton's permission (and a small clue!) I started working on this personal challenge.
Ton began to use the name "Molitoriz" in his late teens. His family name "Smulders" is an old Dutch genitive, which means "from the miller". Molitoriz is the Latin form, with a modern "z" at the end.

Het verhaal achter Molitoriz
Een aantal weken geleden waren mijn vriendin Tini en ik in Museum IJsselstein. We hadden meegedaan aan "Kijk, Kunst! Voor het raam" ter gelegenheid van de Week van de Amateurkunst (WAK) en onze ZIA's waren genomineerd voor één van de tien hoofdprijzen. Helaas, we hebben niet gewonnen....
Maar we maakten kennis met Ton Smulders, alias Molitoriz, die wél won! Ton maakt reliëfs en hij vertelde ons over zijn kunstwerken. Ik was gefascineerd door een foto van één van zijn werken. Voor mij was dat net een Zentangle in 3D. Natuurlijk wilde ik het graag "deconstrueren" tot een tanglepatroon! Met Tons toestemming (en een kleine hint!) ben ik aan de slag gegaan met deze persoonlijke uitdaging.
Ton begon in zijn late tienerjaren de naam "Molitoriz" te gebruiken. Zijn achternaam "Smulders" komt van "des mulders", een oude Nederlandse tweede naamval, die "van de molenaar" betekent. Molitoriz is de Latijnse vorm, met een moderne "z" op het eind.
  
How to start Molitoriz
The clue Ton gave me, was to draw a dotted grid where three dots form an imaginary equilateral triangle. Than six dots form an imaginary hexagon around the seventh. This provides the right proportion! But if you like, you can also start with a double square grid. The shapes will look a bit stretched!

Zo begin je met Molitoriz 
De hint van Ton was om een raster van stippen te tekenen, waarbij drie stippen een denkbeeldige gelijkzijdige driehoek vormen. Zes stippen vormen dan een denkbeeldige zeshoek rond de zevende. Dit zorgt voor de juiste verhouding! Maar als je dat prettiger vindt, kun je ook beginnen met een dubbel vierkant raster. De vormen zien er dan een beetje uitgerekt uit!

Steps:
Step 1: Carefully draw the dotted, "hexagonal" grid.
Step 2: Draw wide, stretched V's. Each line connects three dots.
Step 3: Draw diamonds below where the wide V's touch each other.
Step 4: Draw small V's. Each line connects two dots.
Step 5-6: Note the position and the length of the vertical lines, that will complete the shapes!
Step 7: Repeat step 2-6 until it is sufficiently.
Step 8: The basic shape of Molitoriz is ready to be filled!


Stappen:
Stap 1: Teken zorgvuldig het gestipte, "zeshoekige" raster.
Stap 2: Teken brede, wat uitgerekte V's. Elk lijntje verbindt drie stippen.
Stap 3: Teken ruiten onder waar de brede V's elkaar raken.
Stap 4: Teken kleine V's. Elk lijntje verbindt twee stippen.
Stap 5-6: Let goed op de plaats en de lengte van de verticale lijntjes, die de vormen afmaken!
Stap 7: Herhaal stap 2-6 totdat het genoeg is.
Stap 8: De basisvorm van Molitoriz is klaar om gevuld te worden!
Don't be afraid to draw Molitoriz freehand, like I did (first example, my entry to Challenge #125). Once you know the steps by heart it's easy and it is more playful! 

I've never seen this pattern before, am I right?? If I'm wrong, please tell me. Should the name already exist, please do the same! 

Wees niet bang om Molitoriz uit de vrije hand te tekenen, zoals ik zelf heb gedaan (1e voorbeeld, mijn bijdrage aan Challenge #125). Als je eenmaal de stappen uit je hoofd weet, gaat dat makkelijk en het is speelser!

Ik heb dit patroon niet eerder gezien, toch?? Zeg het alsjeblieft, als ik het verkeerd heb. Ook als de naam al bestaat!

Happy Tangling with this pattern; I would greatly appreciate it, when you send me a link to your tile or ZIA!!

Veel Tangleplezier met dit patroon; ik stel het zeer op prijs, wanneer je me een link stuurt naar je tile of ZIA!!

Sunday, July 28, 2013

"Two-Pencil String", Challenge #128

This was double fun!! Drawing a string with two pencils, tied together with a rubber band. Then nicely filling it with tangles. How great, when you can do that in your garden, with your back in the sun. Finally it's summer in Holland!!
Here is my entry for the Diva's Weekly Challenge #128. I'd never tried Coaster before, altough I'm fond of its look. So this was the perfect opportunity!

Dit was dubbele pret!! Een string tekenen met twee door een elastiekje samengebonden potloden. En daarna lekker opvullen met patroontjes. Wat geweldig, als je dat in je tuin kan doen, met je rug in de zon. Eindelijk zomer in Holland!!
Hier is mijn bijdrage aan de Diva's Weekly Challenge #128. Ik had Coaster nog nooit eerder geprobeerd, hoewel ik dat altijd een mooi patroon heb gevonden. Dit was dus een uitgelezen kans!

Tangles: Coaster, Msst, Flux and some Zingers
Thanks to:
CZT® Laura Harms aka the Diva for this funny Challenge;
CZT® Carole Ohl for Coaster;
Rick and Maria from Zentangle® for Msst, Flux and Zinger;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze grappige Challenge;
CZT® Carole Ohl voor Coaster;
Rick en Maria van Zentangle® voor Msst, Flux en Zinger
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Friday, July 12, 2013

"Stencil fun", Challenge #126

The Diva had another very pleasant Weekly Challenge for us. With #126 Laura encouraged us as follows: 
"If you have some stencils in your stash, time to pull them out and try tangling using the stencils as your string!"
 Well, it was not a matter of whether I have stencils in my stash, but which one I was going to take....

De Diva had wederom een hele prettige Weekly Challenge voor ons. Met #126 moedigde ze ons als volgt aan:
"Als je sjablonen in je voorraad hebt, haal ze dan tevoorschijn en probeer te tanglen terwijl je de sjablonen gebruikt als je string!"
Nou, het was niet zozeer een kwestie van of ik stencils achter de hand heb, maar meer welke daarvan ik zou nemen....


This was the one I thought was the most suitable:

Deze vond ik het meest geschikt:


The final result in close up:

Het uiteindelijke resultaat in close up:

Tangles: Up and Across and Pearlz

I'm sorry: the story and the step-out of my new tangle pattern Molitoriz will be in my next post. Unfortunately our printer/scanner crashed this week. Today we've installed a new one, but I found my entry to the Weekly Challenge more important!!

Het spijt me: het verhaal en het stappenplan van mijn nieuwe patroon Molitoriz komen pas in mijn volgende bericht. Helaas heeft onze printer/scanner van de week de geest gegeven. Vandaag hebben we een nieuwe geïnstalleerd, maar ik vond mijn bijdrage aan de Weekly Challenge even belangrijker!!

Thanks to:
CZT® Suzanne McNeill for Up and Across;
CZT® Laura Harms aka the Diva for this Challenge; 
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!!

Happy Tangling everyone!

Met dank aan: 
CZT® Suzanne McNeill voor Up and Across;
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze Challenge;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Sunday, July 7, 2013

"Birdie Feet", Challenge #125

When the Diva posted her Weekly Challenge #125 I was working on a new pattern. So at that time I didn't pay much attention.... First Monday of the month is the Use My Tangle challenge and the selected tangle pattern was Birdie Feet from Owl Loving April. Not difficult at all, but at first I didn't know what to do with it.
Yesterday, after a second look, I saw how perfect it fits next to Molitoriz, my new pattern! Here is my entry to the Challenge. Just in time!

Toen de Diva haar wekelijkse Challenge #125 postte, was ik bezig met een nieuw patroon. Op dat moment had ik er nog niet veel aandacht voor.... De eerste maandag van de maand is de "Gebruik Mijn Patroon" Challenge en het gekozen patroon was Birdie Feet ("Vogelpootjes") van Owl Loving April. Helemaal niet moeilijk, maar eerst wist ik er niet zo goed raad mee.
Toen ik er gisteren nog eens naar keek, zag ik pas hoe mooi het aansluit bij Molitoriz, mijn nieuwe patroon! Hier is mijn bijdrage aan de Challenge. Nog net op tijd!

Tangles: Gneiss, Static, Molitoriz and Birdie Feet

Addition
Posted on July 17, 2013
More about Molitoriz and its step-out as soon as possible! It's a little more complicated than I thought! But you may already look here to see where my inspiration came from....

Posted on July 29, 2013
From now you can read and see all about Molitoriz here!


Aanvulling
Geplaatst op 17 juli 2013
Meer over Molitoriz en het stappenplan zo snel mogelijk! Het is een beetje lastiger dan ik dacht! Maar je kunt nu al even hier kijken om te zien waar mijn inspiratie vandaan komt....

Geplaatst op 29 juli 2013
Vanaf nu kun je hier alles over Molitoriz aan de weet komen!

Thanks to:
Owl Loving April for Birdie Feet;
Rick and Maria from Zentangle® for Gneiss and Static (no online instructions);
Ton Smulders aka Molitoriz for the inspiration for Molitoriz;
CZT® Laura Harms aka the Diva for this Challenge;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan: 
Owl Loving April voor Birdie Feet;
Rick and Maria van Zentangle® voor Gneiss and Static ( geen on-line instructies);
Ton Smulders voor de inspiratie voor Molitoriz;
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze Challenge;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Friday, June 28, 2013

With all my heart(s), Challenge #124

Heartbreaking images on the Diva's blog this week. The people in Calgary and surrounding areas have to deal with enormous floods.... And in many other parts of the world people also suffer from natural disasters or human violence.
Therefore Weekly Challenge #124 is an open challenge to keep all these affected people in our hearts. With our Zentangles and ZIA's we send out our love and thoughts!

Hartverscheurende beelden op het blog van de Diva deze week. De mensen in Calgary en de omliggende gebieden hebben te maken met enorme overstromingen.... En in vele andere delen van de wereld hebben mensen ook te kampen met natuurrampen of met menselijk geweld.
Daarom is Weekly Challenge #124 een open uitdaging om eens aan al deze getroffen mensen te denken. Met onze Zentangles en ZIA's sturen we ze onze liefde en medeleven!

A lot of hearts are needed here!! I remembered a piece of gift wrap, decorated with hearts, which I had saved. Very suitable for this challenge and a good base to start my ZIA! For drawing the heart shapes I used cookie cutters as templates. In one of them I glued a heart that I had cut out from the gift wrap. Then the tangling. The looped hearts are from Carmela's (the Zentangle/Zendala Lover) entry to Weekly Challenge #122 ("Grid (Un)Locked"). Lamar from CZT® Margaret Bremner, who lives in the same area, depicts the water. When scanning I've put a black paper and a scrapbook paper on top of the ZIA, but only to have more hearts now. No glue!

Hier zijn een heleboel harten voor nodig!! Er schoot me een stuk cadeaupapier met hartjes te binnen, dat ik had bewaard. Heel geschikt voor deze uitdaging en een prima basis om mijn ZIA mee te beginnen! Voor het tekenen van de hartvormen heb ik koekuitstekers gebruikt als sjabloon. In één ervan heb ik een hart geplakt, dat ik uit het cadeaupapier heb geknipt. Toen aan het "tanglen". De hartjes met de lusjes zijn van Carmela's (the Zentangle/Zendala Lover) bijdrage aan Weekly Challenge #122 ("Grid (Un)Locked"). Lamar van CZT® Margaret Bremner, die in hetzelfde gebied woont, verbeeldt het water. Bij het scannen heb ik een zwart papier en een scrapboekpapier over de ZIA heen gelegd, maar alleen om nu nog meer hartjes te hebben. Geen lijm!


Tangles: Heartstrings, Lamar and "Carmela's Hearts"

Thanks to:
CZT® Laura Harms aka the Diva for this open Challenge;
Helen Williams for Heartstrings;
CZT® Margaret Bremner for Lamar;
Carmela for the nice, looped hearts;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva voor deze open Challenge;
Helen Williams voor Heartstrings;
CZT® Margaret Bremner voor Lamar;
Carmela voor de mooie, geluste hartjes; 
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!!

Veel Tangleplezier allemaal!

Friday, June 21, 2013

Back to the basics with Challenge #123

Because I got many requests, I will also write in Dutch from now!

Lines, dots, circles, arcs, the S-shape, and arising therefrom ovals, triangles, squares and rectangles, scrolls and spirals, waves and zigzags....
With these basic elements we build up the tangle patterns, they form the basics of Zentangle®! Quite soon after I had read the directions in the Diva's Weekly Challenge #123 I knew I wanted to create "something" with those. What a nice challenge!!
But not before yesterday evening because my week was filled with fun outings. Tuesday we had the annual day out of ZijActief (translation: "SheActive"), the women's association of which I am a member the past 10 years. This year our destination was Palace Het Loo in Apeldoorn.

Omdat ik veel verzoekjes kreeg, zal ik vanaf nu ook in het Nederlands schrijven!

Lijnen, stippen, rondjes, bogen, de S-vorm, en daaruit voortvloeiend ovalen, driehoeken, vierkanten en rechthoeken, krullen en spiralen, golf- en zigzaglijnen....
Met deze basiselementen bouwen we de tanglepatronen op, ze vormen de basis van Zentangle®! Al heel snel na het lezen van de aanwijzingen in de Diva's Weekly Challenge #123 wist ik, dat ik dat ik daarmee "iets" wilde creëren. Wat een leuke uitdaging!!
Maar niet eerder dan gisteravond, omdat mijn week gevuld was met leuke uitstapjes. Dinsdag hadden we de jaarlijkse uitgaansdag van ZijActief, een vrouwenvereniging waar ik al 10 jaar lid van ben. Dit jaar was Paleis Het Loo ons reisdoel.


Wednesday was for household chores (pffft) and the half-yearly dentist visit (everything okay, yeah!).

Woensdag was voor huishoudelijke beslommeringen (pffft) en het halfjaarlijkse bezoek aan de tandarts (geen gaatjes, jippie!).

Yesterday my husband and I went to Den Helder to celebrate the 525th anniversary of the Royal Dutch Navy together with 30.000 other active and post-active naval people and their families. A very special occasion because King Willem-Alexander, who also served in the Navy, came to attend the celebrations.

Gisteren gingen mijn man en ik naar Den Helder om het 525-jarig bestaan van de Koninklijke Marine te vieren, samen met 30.000 andere actieve en postactieve marinemensen en hun familie. Een heel speciale gelegenheid omdat Koning Willem-Alexander, die zelf bij de Marine heeft gediend, aan de feestelijkheden deelnam.When we got home, I finally had time to create my ZIA (A6 size) for the Challenge. After the big circles came the arcs as petals. These flowers became a kind of string. After that I continued with waves in all directions. Then I've completed it with more basic shapes. I loved to do this, and even though it looks rather labor-intensive, it didn't take very much time. It may not be exactly what the Challenge was about, but I did experience the "ZENsation"!! I'm curious what you think of it!

Toen we thuis kwamen, had ik eindelijk tijd om mijn ZIA (A6-formaat) voor de Challenge te maken. Na de grote cirkels kwamen de bogen als bloembladen. Deze bloemen werden een soort string. Daarna ging ik verder met golflijnen in alle richtingen. Toen heb ik het afgemaakt met meer basisvormen. Ik vond het heerlijk om te doen, en hoewel het nogal arbeidsintensief lijkt, viel dat reuze mee! Het is misschien niet helemaal hoe de Challenge bedoeld was, maar ik voelde wél de "ZENsatie"!! Ik ben benieuwd wat je ervan vindt!


Thanks to:
CZT® Laura Harms aka the Diva and CZT® Maria Vennekens for this original Challenge;
You for reading this post.... and maybe even for leaving a comment!!! 

Happy Tangling everyone!

Met dank aan:
CZT® Laura Harms alias de Diva en CZT® Maria Vennekens voor deze originele Challenge;
Jou voor het lezen van deze post.... en misschien zelfs voor het achterlaten van een reactie!!! 

Veel Tangleplezier allemaal!