Sunday, January 31, 2016

Keeping my promise with Challenge #252

Last Sunday I promised my new FB friend Suzanne Fluhr to start over with participating in the Diva's Challenges. Promise is a promise! And it's about time to get rid of my tangler's block...

So...
The Diva wanted us to use a tangle as our string (read here). Easy peasy: Phicops, because it has always been one of my favorite tangles!! It just screamed to be filled with Finery, that I'd practiced but never used before. Then some Pearlz. After shading, it still looked a bit dull. That's why I gave it a wash. I guess, it was the Diva's intention to use more tangles, but I'm happy with this result.

Well, it was great fun, after such a long time! Thank you, Susanne, for getting me this far ;-)

Happy Tangling everyone!

Tangles: Phicops, Finery and Pearlz

Afgelopen zondag heb ik mijn nieuwe FB-vriendin Suzanne Fluhr beloofd om maar weer eens mee te gaan doen aan de Diva's Challenges. Belofte maakt schuld! En het moet nu ook maar eens afgelopen zijn met mijn tangle-dip...

Dus...
De Diva wilde dat we een tangle zouden gebruiken als string (lees hier). Een makkie: Phicops, omdat dat altijd al één van mijn favorieten is geweest!! Het schreeuwde er gewoon om om opgevuld te worden met Finery, dat ik wel eens had geoefend, maar nooit eerder gebruikt. Daarna nog wat Pearlz. Na het schaduwen oogde het nog steeds een beetje saai. Daarom heb ik het een "wash" gegeven. Ik vermoed, dat het de Diva's bedoeling was om meer tangles te gebruiken, maar ik ben wel blij met dit resultaat.

Nou, het was hartstikke leuk om te doen na zo'n lange tijd! Met dank aan Suzanne, die me toch maar mooi zover heeft gekregen ;-)

Veel Tangleplezier allemaal!

Monday, January 25, 2016

Merry Mandala Monday #1

Really, it's high time for blowing new life into my heavily neglected blog... I am very happy to have such loyal followers, who have not abandoned me. Even new followers signed up. Thank you all for your confidence!

Because there is this huge pile of mandalas, waiting to be uploaded to my "Miraculous Mandalas" page, I've decided two things: 1. From now on my Monday will be Merry Mandala Monday! And 2. I'll just start from the beginning, but that's because of a "technical issue" between Blogger and me... ;-) Pardon me please!

Het is echt de hoogste tijd om mijn zwaar verwaarloosde blog eens nieuw leven in te blazen... Ik ben erg blij met zulke trouwe volgers, die niet eens zijn afgehaakt. Er zijn zelfs nieuwe volgers bijgekomen. Allemaal reuze bedankt voor jullie vertrouwen!

Omdat er nog steeds een hele stapel mandala's ligt, wachtend om te worden ge-upload naar mijn "Miraculous Mandalas" pagina, heb ik twee knopen doorgehakt: 1. Mijn maandag is voortaan Merry Mandala Maandag! En 2. Ik begin gewoon bij het begin, maar dat komt door een "technische kwestie" tussen Blogger en mij... ;-) Sorry!

Today I'd like to tell you about the very first one I drew in 2003, which - how could it be otherwise - is called "Opus I". At that time I was taking a course. Although it was presented as "Mandala drawing", it turned out to be more like "Therapeutic drawing". Nothing wrong with that (we learned a lot about ourselves!), but it was not before the third meeting the course leader told us a little something about how to construct a mandala. Enough for me to finally get started!
I grabbed my pencils, compass, ruler and protractor, and gathered all the color pencils in the house... 
So nice and liberating: no planning, no thinking, not blocked by any (lack of) knowledge, just drawing and coloring.

That's what I've done ever since that day! I sit and I create, and I'm always surprised about the results.

If you like to see and read more, please come back next week!

Opus I (2003/01/31)

Vandaag ga ik iets vertellen over de allereerste, die ik heb getekend in 2003 en die dus ook - hoe kan het anders - "Opus I" heet. In die tijd volgde ik een cursus. Hoewel die aangeboden werd als "Mandala tekenen", was het toch meer "Helend tekenen". Niks mis mee (we hebben een hoop over onszelf geleerd!), maar pas op de derde bijeenkomst legde de cursusleidster iets uit over het construeren van een mandala. Genoeg voor mij om eindelijk aan de slag te gaan!
Ik heb mijn potloden, passer, liniaal en gradenboog gepakt en alle kleurpotloden verzameld die ik in huis kon vinden... Hartstikke leuk en bevrijdend: geen plan, niet nadenken, niet geremd door (gemis aan) kennis, gewoon maar tekenen en kleuren.

En dat is precies wat ik daarna altijd gedaan heb! Ik zit en ik creëer, en ik ben altijd verbaasd over het resultaat.

Kom volgende week alsjeblieft weer terug, als je meer wilt zien en lezen!