Photo Gallery

Exclusive workshop Zentangle (december 7, 2016)
It was a great pleasure introducing the Zentangle Method to five ladies, who were not familiar with it at all. Early in the afternoon we met at Jude's place and after a cup of tea or coffee with home
made cookies we went at work... Take a look at the results and you'll understand how proud of them I am!!

Het was een groot genoegen om de Zentangle Methode te introduceren bij vijf dames, die er nog nooit van hadden gehoord. Vroeg in de middag troffen we elkaar bij Jude thuis en na een kopje thee of koffie met zelfgebakken koekjes gingen we aan de slag... Kijk maar naar de resultaten en je snapt meteen hoe trots ik op ze ben!!

 


Exclusive workshop Zentangle (June 13, 2013)
This evening nine members of the "Kristalgroep" enjoyed creating their first Zentangle. They've proved to be very fast learners!

Deze avond genoten negen leden van de "Kristalgroep" van het maken van hun eerste Zentangle. Ze hebben bewezen hele snelle leerlingen te zijn!
Basic workshop Zentangle, (May 14+28, 2013)
Hanneke and Elly were very curious after my enthusiastic stories about Zentangle and decided to "give it a try".... They were very surprised about their results after the first part of the basic workshop. After this first introduction they already look forward to the next time!

Hanneke en Elly waren heel nieuwsgierig geworden door mijn enthousiaste verhalen over Zentangle en besloten "maar eens een poging te wagen".... Ze waren erg verbaasd over hun resultaten na de eerste ochtend van de basisworkshop. Na deze eerste kennismaking kijken ze al uit naar de volgende keer!Birthdayparty Zentangle, part 2 (March 22, 2013)
On Friday evening Marian had invited another group of ladies (family and friends). Again a big surprise and nine women experiencing the "ZENsation" from pattern drawing!

Op vrijdagavond had Marian nog een groep dames uitgenodigd, bestaande uit familieleden en vriendinnen. Alweer een grote verrassing en negen dames die de "ZENsatie" ondergingen van het patroontjes tekenen!


Birthdayparty Zentangle, part 1 (March 18, 2013)
Marian hosted her first party to celebrate her birthday with her friends from the table tennis club. Nine ladies were invited, not knowing what to expect of this afternoon! They were pleasantly surprised and with great enthusiasm they've created their tiles.

Marian organiseerde haar eerste verjaardagsfeestje voor haar vriendinnen van de tafeltennisclub. De negen dames, die waren uitgenodigd, hadden geen idee van wat er ging komen! Ze waren dan ook aangenaam verrast en met groot enthousiasme hebben ze hun tiles gemaakt.


Exclusive workshop Zentangle (June 21, 2012)
On this evening I had the honour of introducing the relaxing effects of pattern drawing to twenty members of "ZijActief Bergschenhoek". I think, they did remarkably well!

Op deze avond had ik de eer om het ontspannende effect van het patroontjes tekenen te introduceren bij twintig leden van "ZijActief Bergschenhoek". Ik vind, dat ze het geweldig hebben gedaan!
Exclusive workshop Zentangle (June 1, 2012)
Seven family caregivers were having a nice, relaxed afternoon. They proved to be naturals!

Zeven mantelzorgers hebben een leuke, ontspannen middag beleefd. Ze bleken echte talenten te zijn!

 
 
 

Basic workshop Zentangle (March 13+27, 2012)
Six ladies were eager to learn more about pattern drawing. In only two sessions they've created real masterpieces!

Zes dames stonden te popelen om meer te leren van patroontjes tekenen. In slechts twee bijeenkomsten hebben ze echte meesterwerken gemaakt!

Surpriseparty Zentangle (Oct. 14, 2011)
When I welcomed my friends they hadn't the slightest idea of what was going to happen this day! I'd organized this surpriseparty to celebrate my 55th birthday. This was a great opportunity, to find out if pattern drawing is fun for everyone, including the "not-so-very-creative" people.... Well, it ABSOLUTELY is, trust me on my word! Unfortunately Ge had a bad day because of arthrosis and Mar had to leave early, so there are only four completed tiles to show.

Toen ik mijn vriendinnen ontving, hadden ze geen flauw idee wat er deze dag zou gebeuren! Ik had dit verrassingsfeestje georganiseerd voor mijn 55e verjaardag. Het was een mooie gelegenheid om erachter te komen of patroontjes tekenen voor iedereen leuk is, ook voor de "niet-zo-heel-erg-creatieve" mensen.... Nou, dat is ABSOLUUT het geval, geloof me op mijn woord! Jammer, dat Ge een slechte dag had vanwege artrose en Mar eerder weg moest. Daarom zijn er maar vier complete tiles te zien.

1 comment:

 1. Dear Anneke,

  Do you know you are a real artist?!
  Do you know that you make others very glad with your drawing?! Me the most! I hope you go on further in this way for a long,long time...
  Much love,
  Tini H.Sl.

  ReplyDelete