Thursday, December 8, 2016

Zentangle Workshop at Jude's

Hi there, I'd love to share this 'feel good' post with you!

It was a great pleasure introducing the Zentangle Method to five ladies, who were not familiar with it at all. Yesterday, early in the afternoon, we met at Jude's place and after a cup of tea or coffee with homemade cookies we went at work... Take a look at the results and you'll understand how proud of them I am!! For more pics of this ZENsational workshop click on the 'Photo Gallery' tab.

As always, I wish you lots of creativity!Hallo daar, ik wil heel graag dit 'feel good'-bericht met jullie delen!

Het was een groot genoegen om de Zentangle Methode te introduceren bij vijf dames, die er nog nooit van hadden gehoord. We troffen elkaar gisteren vroeg in de middag bij Jude thuis en na een kopje thee of koffie met zelfgebakken koekjes gingen we aan de slag... Kijk maar naar de resultaten en je snapt meteen hoe trots ik op ze ben!! Klik voor meer foto's van deze ZENsationele workshop op de 'Photo Gallery'-tab.

Zoals altijd wens ik je weer veel creativiteit!

Monday, April 25, 2016

MMM #13 - DELAYED

Please have some patience! This weekend I finally started decluttering our attic (pfftt!) and totally forgot to write my post... I'll write asap!

And yes, it's about this bad!


Heb alsjeblieft nog even geduld! Dit weekend ben ik eindelijk eens begonnen met het opruimen van onze zolderverdieping (pfftt!) en heb helemaal vergeten mijn berichtje te schrijven... Ik zal het z.s.m. doen!

En ja, het is wel ongeveer zo erg!

Monday, April 18, 2016

Merry Mandala Monday #12

Hi there, here's the next  Merry Mandala Monday story. Our provider had to do technical adjustments to the server, that's why this post is a little late!

At first, quick sight this mandala looks a bit like a yantra, but it didn't turn out that way. It's because I was inspired by the Dutch book "Werken met Yantra's" by Marga Walburg, but I don't like to copy.
I started with the double rim and the square. I thought, it would be nice to draw a border with the same witdh in this square. Then came the connections and the small circle in the center. That one needed some filling. Because of the circles and the square I decided on two triangles forming a hexagram. There is too much to tell about this symbol to do it here. Just Google!
I love to draw Lotus leaves (I really have to watch out, that I don't use them in every mandala!), that urge I couldn't resist here ;-)
The almost luminescent square contrasts really nice with to the nightblue background.

Have a creative week!

Kind of Yantra
(2003/02/28)

Hallo daar, hier is het volgende Merry Mandala Maandag verhaal. Onze provider moest technische aanpassingen doen aan de server, daarom is dit bericht een beetje aan de late kant!

Op het eerste, snelle gezicht heeft deze mandala wel wat weg van een yantra, maar dat is het niet helemaal geworden. Dat komt omdat ik wel was geïnspireerd door het boek: "Werken met Yantra's" van Marga Walburg, maar ik houd niet zo van precies namaken!
Ik ben begonnen met de dubbele rand en het vierkant. Ik vond het wel mooi om ook in het vierkant een rand te tekenen met dezelfde breedte. Daarna volgden de verbindingen en de kleine cirkel in het midden. Die cirkel had wat opvulling nodig. Vanwege de cirkels en het vierkant heb ik er twee driehoeken in getekend, die samen een hexagram vormen. Er is te veel over dit symbool te vertellen om dat hier te doen. Zoek het maar eens op met Google!
Ik ben gek op het tekenen van lotusbladeren (ik moet echt oppassen, dat ik ze niet in iedere mandala gebruik!), die drang kon ik hier niet weerstaan ;-)
Het bijna lichtgevende vierkant steekt prachtig af tegen de nachtblauwe ondergrond.

Ik wens je een creatieve week!

Monday, April 11, 2016

Merry Mandala Monday #11

Hi there, most welcome to the 11th edition of the Merry Mandala Monday!

One day my son, who was then 6 years old, talked about "a sea of wonders". I thought that was such a poetic expression, that I promised him to draw a mandala about that. A few shells from our collection were my 'models', because I sure can't do that by heart, now way! The seahorses are somewhat based on a black and white photograph from the animal encyclopedia... Nevertheless, they have really become 'my' horses! The starfish even arose without an example, I've caught a lot of them in my childhood ;-) I think, the rim with the chasing little fishes is funny. The extra rim with the wavy water frames it all beautifully. What do you think?

Have a creative week!

A Sea of Wonders
(2003/02/25)

Hallo daar, van harte welkom bij de 11e editie van de Merry Mandala Maandag!

Op een dag had mijn zoon, die toen 6 jaar oud was, het over een "een zee van wonder". Ik vond dat zo'n poëtische uitdrukking, dat ik hem beloofde er een mandala van te maken. Een paar schelpen uit onze verzameling stonden 'model', want uit mijn hoofd lukt me dat niet, hoor! De zeepaardjes zijn enigszins gebaseerd op een zwart-wit foto uit de dierenencyclopedie... Eigenlijk zijn ze toch wel helemaal 'mijn' paardjes geworden! De zeester ontstond zelfs zonder voorbeeld, want daar heb ik er vroeger heel wat van gevangen ;-) De rand met de elkaar achtervolgende visjes is grappig geworden. De extra rand met het golvende water maakt het geheel helemaal af. Wat vind je ervan?

Ik wens je weer een creatieve week!

Monday, April 4, 2016

Merry Mandala Monday #10

Hello there, welcome to the 10th Merry Mandala Monday!
Apologies for skipping last Monday's blog post, but we were having a nice holiday on the Spanish island Lanzarote :-)

Well, don't you agree, this mandala is peculiar?? Like I wrote before, I like to experiment with materials, etc. This time I was playing with my so-called Burmester set or French curves. On a grid of auxiliary cirkels and lines I draw several overlapping shapes, The spirals arose during the coloring and eventually they became a kind of snail shells.

And again it was much later, when I realised that my husband and I were thinking about moving into another house... That (still) didn't happen!

Have another creative week!

To move, or not to move?
(2003/02/20)

Hallo daar, welkom bij de 10e Merry Mandala Maandag!
Excuses voor het overslaan van het bericht van afgelopen maandag, maar we waren heerlijk vakantie aan het vieren op het Spaanse eiland Lanzarote :-)

Vind je dit nou niet een vreemd geval?? Ik vertelde al, dat ik graag experimenteer met materialen, enz. Deze keer zat ik wat te spelen met mijn zogenaamde Burmesterset of  'schaatsmallen'. Op een grid van hulpcirkels en -lijnen heb ik wat overlappende vormen omgetrokken. Tijdens het kleuren ontstonden de spiralen en dat werden weer een soort van slakkenhuizen.

En alweer was het pas na een hele poos dat ik me realiseerde, dat mijn man en ik er over dachten om te gaan verhuizen... Dat is er alleen (nog steeds) niet van gekomen!

Ik wens je weer een creatieve week!

Monday, March 21, 2016

Merry Mandala Monday #9

Hello there, here is the next Merry Mandala Monday post!

It was such a pleasure to work on this mandala! Drawing lines with the ruler to connect the eight dots on the circle, to double them... Creating the border with this sort of Greek pattern. It's not closed, but you have to zigzag to come in or go out. I guess, it means I needed some protection at that moment, but I remained open to impressions from outside and for sharing feelings and/or emotions. Funny to realize that, because I actually don't care about interpretations that much! The stars were created during the coloring to make it more interesting.
When it was ready, this mandala somehow reminded me of magicians. The wonderful song "(It's) A Kind of Magic" by Queen popped up in my head. From that same day it is de title of this mandala to honour the legendary Freddie Mercury!

Have a creative week!


A Kind of Magic... (2003/02/18)

Hallo daar, hier is het volgende Merry Mandala Maandag bericht!

Het was een genot om aan deze mandala te werken! Het tekenen van de lijnen met een liniaal om de acht stippen op de cirkel te verbinden, ze te verdubbelen... Het ontwerpen van de enigszins Grieks aandoende rand. Die is niet gesloten, maar je moet wel een beetje zigzaggen om erin of eruit te gaan. Ik denk dat dat betekent, dat ik wel wat bescherming kon gebruiken, maar dat ik toch open stond voor indrukken van buitenaf en voor het delen van gevoelens en/of emoties. Grappig om me dat te realiseren, want eigenlijk geef ik niet zoveel om 'duidingen'. De sterren zijn tijdens het kleuren ontstaan, want het geheel dreigde wat saai te worden.
Toen het af was, deed deze mandala me op de een of andere manier denken aan goochelaars. Onmiddellijk schoot de prachtige song "(It's) A Kind of Magic" van Queen me te binnen. Ter ere van de legendarische Freddie Mercury is dat al vanaf die dag de naam van deze mandala!

Ik wens je een creatieve week!

Monday, March 14, 2016

Merry Mandala Monday #8

Hello there, it's a Merry Mandala Monday again!

This one is called: "Red Flower with Green Leaves". What a dull, uninspired name... I have to think about something much better than this one!! It could be the heart of a poppy or a tulip, but it isn't. Perhaps the colors red and green make you think of Christmas, but it has nothing to do with that either.
The flower just came out after filling the divided circle with shapes. It could have an nice striking color, and thus my favorite red colorpencil from Bruynzeel came in handy again! To finish it off, I thought of the wreath from green leaves. To get those as equally as possible I did a little cheating... I've used a homemade template to accomplish that ;-)
If you like to know more about color theory, you'll find detailed articles at sensationalcolor.com!

Have a creative week!


Red Flower with Green Leaves (2003/02/16)

Hallo daar, het is weer Merry Mandala Maandag!

Deze mandala is getiteld: "Rode bloem met groene bladeren". Wat een saaie, inspiratieloze naam... Ik moet toch eens een betere verzinnen!! Het lijkt op het hart van een klaproos of een tulp, maar dat is het niet. Misschien doen de kleuren rood een groen je aan Kerstmis denken, maar daar heeft het ook niks mee te maken.

De bloem kwam gewoon te voorschijn, toen ik in een onderverdeelde cirkel wat vormen had getekend. Hij kon wel een lekker opvallend kleurtje hebben en zodoende kwam mijn favoriete rode potlood van Bruynzeel weer goed van pas! Om het geheel af te maken heb ik de groene bladerkrans bedacht. Om de blaadjes zo gelijk mogelijk te krijgen heb ik een beetje gesjoemeld... Ik heb er een zelfgemaakt sjabloontje voor gebruikt ;-)
Als je meer wilt weten over de betekenis en het gebruik van kleuren, dan kun je leuke artikelen vinden op inspirerendleven.nl!

Ik wens je een creatieve week!

Monday, March 7, 2016

Merry Mandala Monday #7

Hi there, today again a short story!

In fact, there's no particular story to tell about this one! It's a tradional lotus mandala that we learned at the course. Not so very complicated, just following the instructions. The color advice for the lotus was pink. I didn't feel for pale pink, so I used a more intense pink. The green leaves and the illusion of water form the soft border of the mandala.
Drawing all those leaves was fun, and by coloring them I was able to practice the shading technique.

Have a creative week!


My Lotus (2003/02/14)

Hallo daar, vandaag alweer een kort verhaaltje!

Er is eigenlijk niet zoveel bijzonders over deze mandala te melden! Dit is een traditionele lotusmandala, die we tijdens de cursus hebben geleerd. Niet echt lastig, gewoon de instructies volgen. Het kleuradvies voor de lotus was roze. Ik had geen zin in bleekroze, dus heb ik een fellere roze gebruikt. De groene bladeren en de illusie van water vormen de zachte rand van de mandala.

Het tekenen van al die bladeren was heel fijn om te doen en met het kleuren kon ik weer oefenen met de schaduwtechniek.

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 29, 2016

Merry Mandala Monday #6

Hi there, the mandala story of last week continues!

The next day I decided to do another one (with the same materials of course), because I found mandala #5 too 'messy'. I deliberately wanted to give this mandala a relaxed look by drawing less different patterns. What I liked about the first one, I've repeated in the second! I was very content about the small mandala in the large mandala, so it was allowed to come back.
The final result made me very happy, with the curvy lines and the mosaic shapes filling the spaces between them. I especially like the look of the small mandala!

Have a creative week!

Calmcalmcalm... (2003/02/09)

Hallo daar, het mandalaverhaal van vorige week gaat verder!

Omdat ik mandala #5 veel te rommelig vond, besloot ik de dag daarna een andere te maken, uiteraard met dezelfde materialen. Deze mandala wilde ik heel bewust een rustige uitstraling geven door veel minder verschillende patroontjes te tekenen. Wat me beviel aan de eerste, heb ik in de tweede weer gedaan! Over de mandala in de mandala was ik ook zeer tevreden, die mocht er dus ook weer in.


Ik werd erg blij van het uiteindelijke resultaat, met de gebogen lijnen en de mozaïek-achtige vormen die de ruimtes ertussen opvullen. Vooral de kleine mandala vind ik erg goed gelukt!

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 22, 2016

Merry Mandala Monday #5

Hi there, here's my mandala story again!

Now we are really dealing with 'Zentangle avant la lettre'...
Sometimes I create a mandala because I want to try out certain materials. In this case it was a cheap set of metallic gel pens, I had just purchased. So pretty on a black sheet of paper!
The patterns arose quite naturally and they are a good match with the pens! Such a funny thought: it's the year 2003 and in that same year Maria Thomas and Rick Roberts developed their Zentangle method!
Do you recognize EchoismEekScoodle, (a kind of) StaticTidal and Triangles? There's also something like DropletsHypnotic and Shattuck. And now I'm giving it another closer look, I see a very simple Tripoli too!
As for me, this mandala looks pretty restless. I presume I was quite busy with everything at that time, so its name suits well.
To be continued next Monday!

Have a creative week!


Busybusybusy!! (2003/02/08)

Hallo daar, hier is mijn mandalaverhaal weer!

We hebben hier echt te maken met 'Zentangle avant la lettre'...
Soms maak ik een mandala, omdat ik bepaalde materialen wil uitproberen. In dit geval waren dat de vrij goedkope metallic gelpennen, die ik net had gekocht. Prachtig op zwart papier!
De patroontjes zijn helemaal spontaan ontstaan en ze passen prima bij de gelpennen. Toch wel een grappig idee: het is 2003 en in datzelfde jaar waren Maria Thomas en Rick Roberts hun Zentangle methode aan het ontwikkelen! Herken je hier ook EchoismEekScoodle, (een soort van) StaticTidal en Triangles? Er is ook iets, dat veel weg heeft van DropletsHypnotic en Shattuck. En terwijl ik er nu nog eens goed naar kijk, ontdek ik ook nog iets dat lijkt op Tripoli!
Deze mandala heeft op mij altijd een onrustige indruk gemaakt. Ik neem aan dat ik het in die tijd nogal druk had met van alles en nog wat, daarom past deze naam er goed bij.
Wordt volgende week maandag vervolgd!

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 15, 2016

Merry Mandala Monday #4

Hi there, mandala time again!

In my stash of color materials I found some bottles of Ecoline® from Royal Talens, a ready to use liquid water color.  Not being used very often, my 'aged' set of 6 must be over 40 years old! When the sketch of this mandala was finished, I knew I wanted to do something with the ecoline. I was curious about what it would look like after I had outlined the shapes and drawn some details. Well, I'm still very happy with the result!

At the course we were told, that when you draw a rootless flower or tree, which represents you, it means you are not 'grounded', have a lack of self-confidence and self respect, and are not living in the present... Ouch! That's why I thought, it was better to give those little flowers those little roots, just in case... ;-)
By the way, does anyone know the symbolic meaning of dewdrops?? I've not been able to find anything so far!

Flower with Dewdrops (2003/02/07)

Hallo daar, alweer mandala-tijd!

In mijn verzameling kleurmaterialen kwam ik een paar flesjes Ecoline® van Royal Talens tegen, kant en klare vloeibare waterverf. Ik heb het niet heel erg vaak gebruikt, en dus zal mijn 'bejaarde' set van 6 toch al gauw zo'n 40 jaar oud zijn! Toen de schets van deze mandala af was, wist ik dat ik iets met de ecoline wilde doen. Ik was benieuwd hoe het eruit zou zien, nadat ik de vormen had omgetrokken en wat details had getekend. Nou, ik ben nog steeds heel tevreden met het resultaat!

Tijdens de cursus werd gezegd, dat als je een wortelloze bloem of boom tekent, die jou voorstelt, dat dat dan betekent dat je niet 'geaard' bent, weinig zelfvertrouwen en zelfrespect hebt en dat je niet in het heden leeft... Au! Daarom dacht ik, dat ik die kleine blommetjes maar beter van worteltjes kon voorzien, gewoon voor 't geval dat... ;-)
Weet iemand trouwens de symbolische betekenis van dauwdruppels?? Ik heb namelijk nog steeds niets kunnen vinden!
---oOo---

For my elder daughter this mandala has always been very special... On Octobre 14, 2013, the day after she returned home from Suriname and my birthday, she had it tattooed on her arm.

Have a creative week!

Mijn oudste dochter heeft deze mandala altijd heel speciaal gevonden... Op 14 oktober 2013, de dag nadat ze is teruggekomen uit Suriname én mijn verjaardag, heeft ze hem op haar arm laten tatoeëren.

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 8, 2016

Merry Mandala Monday #3

Hi there!
Another Monday, another mandala :-)

This time I felt like doing some linear shapes, nicely relaxed playing with my compasses, ruler and protractor. Again I was attracted by something I discovered somewhere. This symbol is titled: 'lemniscate', nowadays very well known as the 'infintiy' sign. It appealed to me because of the 'over-under' principle.
Some meetings before the course leader introduced a method of shading, which was a complete eyeopener for me! Such fine 3D-effects so easy to accomplish!! And the 'orbs' became suns.
Because of the colors I'd already used, it was a logical thing to finish this mandala with a rainbow colored border (the border of a mandala means 'protection'). Much later I noticed a rainbow is my personal symbol for hope and joy.
The red pencil to color the fortress-like points is the most red pencil I know: a simple, inexpensive (Dutch) Bruynzeel pencil from a set of 12 for children...

Have a creative week!

Lemniscates, Suns & Rainbow (2003/02/05)

Hallo daar!
Een nieuwe maandag, een 'nieuwe' mandala :-)

Deze keer had ik zin in rechte vormen, lekker relaxed een beetje spelen met mijn passer, liniaal en gradenboog. Toch was er iets dat ik ergens gezien had en wat me wel aansprak. Het is het symbool, dat we 'lemniscaat' noemen. Tegenwoordig is dit heel bekend als het 'infinity'-teken, dat staat voor oneindigheid. Mij trok het destijds aan vanwege het 'onder-over' principe.

Een paar bijeenkomsten eerder had de cursusleidster een manier van schaduwen geïntroduceerd, die voor mij een complete openbaring was!! Een prachtig 3D-effect én hartstikke makkelijk!! En de 'bollen' werden zonnen.
Vanwege de kleuren die ik al had gebruikt leek het me wel logisch om de mandala af te maken met een rand in de kleuren van de regenboog (een rand om een mandala betekent 'bescherming'). Pas veel later merkte ik dat een regenboog mijn persoonlijke symbool is voor hoop en blijdschap.
Het rode kleurtje van de fort-achtige punten is van het meest rode potlood, dat ik ken: een eenvoudig, niet al te duur Bruynzeel potlood uit een kleurdoos van 12 voor kinderen...

Ik wens je een creatieve week!

Monday, February 1, 2016

Merry Mandala Monday #2

Merry Mandala Monday again! Time to tell you something about the second one I drew, a long time ago.

In the beginning it was fun looking in books for some inspiration. But just like most of my mandalas, this one is made entirely intuitive! In a wonderful (Dutch) book, "Zien door Rozetten, zicht op het eeuwig motief" by Robert la Boresa (text and illustrations), I saw little motifs, that appealed to me. They appeared to be his interpretation of the symbol which is known as 'vesica piscis'. I didn't know anything about its meaning, but I wanted them in my mandala. Besides, they were pretty challenging to draw...
The cross-like motif and the crescents came out totally spontaneous. Almost everyone thinks that the round motifs behind them are lemon slices, but I didn't have any intention whatsoever, LOL!
The same is true for my choise of colors: not on purpose. If you are interested in the meaning of colors, you might want to read the articles by Kate Smith from "Sensational Color" about yellow, green, blue and purple.

These are the wonders, that happen: miraculous mandalas!

Vesica Piscis (2003/02/03)

Alweer Vrolijke Mandala Maandag! Tijd om je wat te vertellen over mijn tweede mandala van weleer.

In het begin vond ik het leuk om in boeken te kijken en me te laten inspireren. Toch is deze mandala, net als de meeste van mijn mandala's, puur intuïtief tot stand gekomen. In het prachtige boek "Zien door Rozetten, zicht op het eeuwig motief" door Robert la Boresa (tekst en illustraties) zag ik motiefjes, die me wel aanspraken. Ze bleken zijn interpretatie te zijn van het symbool dat bekend staat als 'vesica piscis'. Ik had geen idee van de betekenis, maar ik wilde ze absoluut een plekje in mijn mandala geven. Ze waren trouwens nog een aardige uitdaging om te tekenen...
Helemaal spontaan volgden ook het kruisachtige motief in het midden en de halve manen. Vrijwel iedereen denkt dat de ronde motieven daarachter schijfjes citroen zijn, maar ik had er geen enkele bedoeling mee, hoor!
Hetzelfde geldt voor mijn kleurkeuze: geheel onbewust. Als je geïnteresseerd bent in de betekenis van kleuren, lees dan de artikelen van Anne-Lies Smal van "Inspirerend leven" over geel, groen, blauw en paars. Met veel humor geschreven en midden in de roos!!

Wonderen bestaan: mirakelse mandala's!

Sunday, January 31, 2016

Keeping my promise with Challenge #252

Last Sunday I promised my new FB friend Suzanne Fluhr to start over with participating in the Diva's Challenges. Promise is a promise! And it's about time to get rid of my tangler's block...

So...
The Diva wanted us to use a tangle as our string (read here). Easy peasy: Phicops, because it has always been one of my favorite tangles!! It just screamed to be filled with Finery, that I'd practiced but never used before. Then some Pearlz. After shading, it still looked a bit dull. That's why I gave it a wash. I guess, it was the Diva's intention to use more tangles, but I'm happy with this result.

Well, it was great fun, after such a long time! Thank you, Susanne, for getting me this far ;-)

Happy Tangling everyone!

Tangles: Phicops, Finery and Pearlz

Afgelopen zondag heb ik mijn nieuwe FB-vriendin Suzanne Fluhr beloofd om maar weer eens mee te gaan doen aan de Diva's Challenges. Belofte maakt schuld! En het moet nu ook maar eens afgelopen zijn met mijn tangle-dip...

Dus...
De Diva wilde dat we een tangle zouden gebruiken als string (lees hier). Een makkie: Phicops, omdat dat altijd al één van mijn favorieten is geweest!! Het schreeuwde er gewoon om om opgevuld te worden met Finery, dat ik wel eens had geoefend, maar nooit eerder gebruikt. Daarna nog wat Pearlz. Na het schaduwen oogde het nog steeds een beetje saai. Daarom heb ik het een "wash" gegeven. Ik vermoed, dat het de Diva's bedoeling was om meer tangles te gebruiken, maar ik ben wel blij met dit resultaat.

Nou, het was hartstikke leuk om te doen na zo'n lange tijd! Met dank aan Suzanne, die me toch maar mooi zover heeft gekregen ;-)

Veel Tangleplezier allemaal!

Monday, January 25, 2016

Merry Mandala Monday #1

Really, it's high time for blowing new life into my heavily neglected blog... I am very happy to have such loyal followers, who have not abandoned me. Even new followers signed up. Thank you all for your confidence!

Because there is this huge pile of mandalas, waiting to be uploaded to my "Miraculous Mandalas" page, I've decided two things: 1. From now on my Monday will be Merry Mandala Monday! And 2. I'll just start from the beginning, but that's because of a "technical issue" between Blogger and me... ;-) Pardon me please!

Het is echt de hoogste tijd om mijn zwaar verwaarloosde blog eens nieuw leven in te blazen... Ik ben erg blij met zulke trouwe volgers, die niet eens zijn afgehaakt. Er zijn zelfs nieuwe volgers bijgekomen. Allemaal reuze bedankt voor jullie vertrouwen!

Omdat er nog steeds een hele stapel mandala's ligt, wachtend om te worden ge-upload naar mijn "Miraculous Mandalas" pagina, heb ik twee knopen doorgehakt: 1. Mijn maandag is voortaan Merry Mandala Maandag! En 2. Ik begin gewoon bij het begin, maar dat komt door een "technische kwestie" tussen Blogger en mij... ;-) Sorry!

Today I'd like to tell you about the very first one I drew in 2003, which - how could it be otherwise - is called "Opus I". At that time I was taking a course. Although it was presented as "Mandala drawing", it turned out to be more like "Therapeutic drawing". Nothing wrong with that (we learned a lot about ourselves!), but it was not before the third meeting the course leader told us a little something about how to construct a mandala. Enough for me to finally get started!
I grabbed my pencils, compass, ruler and protractor, and gathered all the color pencils in the house... 
So nice and liberating: no planning, no thinking, not blocked by any (lack of) knowledge, just drawing and coloring.

That's what I've done ever since that day! I sit and I create, and I'm always surprised about the results.

If you like to see and read more, please come back next week!

Opus I (2003/01/31)

Vandaag ga ik iets vertellen over de allereerste, die ik heb getekend in 2003 en die dus ook - hoe kan het anders - "Opus I" heet. In die tijd volgde ik een cursus. Hoewel die aangeboden werd als "Mandala tekenen", was het toch meer "Helend tekenen". Niks mis mee (we hebben een hoop over onszelf geleerd!), maar pas op de derde bijeenkomst legde de cursusleidster iets uit over het construeren van een mandala. Genoeg voor mij om eindelijk aan de slag te gaan!
Ik heb mijn potloden, passer, liniaal en gradenboog gepakt en alle kleurpotloden verzameld die ik in huis kon vinden... Hartstikke leuk en bevrijdend: geen plan, niet nadenken, niet geremd door (gemis aan) kennis, gewoon maar tekenen en kleuren.

En dat is precies wat ik daarna altijd gedaan heb! Ik zit en ik creëer, en ik ben altijd verbaasd over het resultaat.

Kom volgende week alsjeblieft weer terug, als je meer wilt zien en lezen!