Monday, April 25, 2016

MMM #13 - DELAYED

Please have some patience! This weekend I finally started decluttering our attic (pfftt!) and totally forgot to write my post... I'll write asap!

And yes, it's about this bad!


Heb alsjeblieft nog even geduld! Dit weekend ben ik eindelijk eens begonnen met het opruimen van onze zolderverdieping (pfftt!) en heb helemaal vergeten mijn berichtje te schrijven... Ik zal het z.s.m. doen!

En ja, het is wel ongeveer zo erg!

Monday, April 18, 2016

Merry Mandala Monday #12

Hi there, here's the next  Merry Mandala Monday story. Our provider had to do technical adjustments to the server, that's why this post is a little late!

At first, quick sight this mandala looks a bit like a yantra, but it didn't turn out that way. It's because I was inspired by the Dutch book "Werken met Yantra's" by Marga Walburg, but I don't like to copy.
I started with the double rim and the square. I thought, it would be nice to draw a border with the same witdh in this square. Then came the connections and the small circle in the center. That one needed some filling. Because of the circles and the square I decided on two triangles forming a hexagram. There is too much to tell about this symbol to do it here. Just Google!
I love to draw Lotus leaves (I really have to watch out, that I don't use them in every mandala!), that urge I couldn't resist here ;-)
The almost luminescent square contrasts really nice with to the nightblue background.

Have a creative week!

Kind of Yantra
(2003/02/28)

Hallo daar, hier is het volgende Merry Mandala Maandag verhaal. Onze provider moest technische aanpassingen doen aan de server, daarom is dit bericht een beetje aan de late kant!

Op het eerste, snelle gezicht heeft deze mandala wel wat weg van een yantra, maar dat is het niet helemaal geworden. Dat komt omdat ik wel was geïnspireerd door het boek: "Werken met Yantra's" van Marga Walburg, maar ik houd niet zo van precies namaken!
Ik ben begonnen met de dubbele rand en het vierkant. Ik vond het wel mooi om ook in het vierkant een rand te tekenen met dezelfde breedte. Daarna volgden de verbindingen en de kleine cirkel in het midden. Die cirkel had wat opvulling nodig. Vanwege de cirkels en het vierkant heb ik er twee driehoeken in getekend, die samen een hexagram vormen. Er is te veel over dit symbool te vertellen om dat hier te doen. Zoek het maar eens op met Google!
Ik ben gek op het tekenen van lotusbladeren (ik moet echt oppassen, dat ik ze niet in iedere mandala gebruik!), die drang kon ik hier niet weerstaan ;-)
Het bijna lichtgevende vierkant steekt prachtig af tegen de nachtblauwe ondergrond.

Ik wens je een creatieve week!

Monday, April 11, 2016

Merry Mandala Monday #11

Hi there, most welcome to the 11th edition of the Merry Mandala Monday!

One day my son, who was then 6 years old, talked about "a sea of wonders". I thought that was such a poetic expression, that I promised him to draw a mandala about that. A few shells from our collection were my 'models', because I sure can't do that by heart, now way! The seahorses are somewhat based on a black and white photograph from the animal encyclopedia... Nevertheless, they have really become 'my' horses! The starfish even arose without an example, I've caught a lot of them in my childhood ;-) I think, the rim with the chasing little fishes is funny. The extra rim with the wavy water frames it all beautifully. What do you think?

Have a creative week!

A Sea of Wonders
(2003/02/25)

Hallo daar, van harte welkom bij de 11e editie van de Merry Mandala Maandag!

Op een dag had mijn zoon, die toen 6 jaar oud was, het over een "een zee van wonder". Ik vond dat zo'n poëtische uitdrukking, dat ik hem beloofde er een mandala van te maken. Een paar schelpen uit onze verzameling stonden 'model', want uit mijn hoofd lukt me dat niet, hoor! De zeepaardjes zijn enigszins gebaseerd op een zwart-wit foto uit de dierenencyclopedie... Eigenlijk zijn ze toch wel helemaal 'mijn' paardjes geworden! De zeester ontstond zelfs zonder voorbeeld, want daar heb ik er vroeger heel wat van gevangen ;-) De rand met de elkaar achtervolgende visjes is grappig geworden. De extra rand met het golvende water maakt het geheel helemaal af. Wat vind je ervan?

Ik wens je weer een creatieve week!

Monday, April 4, 2016

Merry Mandala Monday #10

Hello there, welcome to the 10th Merry Mandala Monday!
Apologies for skipping last Monday's blog post, but we were having a nice holiday on the Spanish island Lanzarote :-)

Well, don't you agree, this mandala is peculiar?? Like I wrote before, I like to experiment with materials, etc. This time I was playing with my so-called Burmester set or French curves. On a grid of auxiliary cirkels and lines I draw several overlapping shapes, The spirals arose during the coloring and eventually they became a kind of snail shells.

And again it was much later, when I realised that my husband and I were thinking about moving into another house... That (still) didn't happen!

Have another creative week!

To move, or not to move?
(2003/02/20)

Hallo daar, welkom bij de 10e Merry Mandala Maandag!
Excuses voor het overslaan van het bericht van afgelopen maandag, maar we waren heerlijk vakantie aan het vieren op het Spaanse eiland Lanzarote :-)

Vind je dit nou niet een vreemd geval?? Ik vertelde al, dat ik graag experimenteer met materialen, enz. Deze keer zat ik wat te spelen met mijn zogenaamde Burmesterset of  'schaatsmallen'. Op een grid van hulpcirkels en -lijnen heb ik wat overlappende vormen omgetrokken. Tijdens het kleuren ontstonden de spiralen en dat werden weer een soort van slakkenhuizen.

En alweer was het pas na een hele poos dat ik me realiseerde, dat mijn man en ik er over dachten om te gaan verhuizen... Dat is er alleen (nog steeds) niet van gekomen!

Ik wens je weer een creatieve week!