Monday, March 21, 2016

Merry Mandala Monday #9

Hello there, here is the next Merry Mandala Monday post!

It was such a pleasure to work on this mandala! Drawing lines with the ruler to connect the eight dots on the circle, to double them... Creating the border with this sort of Greek pattern. It's not closed, but you have to zigzag to come in or go out. I guess, it means I needed some protection at that moment, but I remained open to impressions from outside and for sharing feelings and/or emotions. Funny to realize that, because I actually don't care about interpretations that much! The stars were created during the coloring to make it more interesting.
When it was ready, this mandala somehow reminded me of magicians. The wonderful song "(It's) A Kind of Magic" by Queen popped up in my head. From that same day it is de title of this mandala to honour the legendary Freddie Mercury!

Have a creative week!


A Kind of Magic... (2003/02/18)

Hallo daar, hier is het volgende Merry Mandala Maandag bericht!

Het was een genot om aan deze mandala te werken! Het tekenen van de lijnen met een liniaal om de acht stippen op de cirkel te verbinden, ze te verdubbelen... Het ontwerpen van de enigszins Grieks aandoende rand. Die is niet gesloten, maar je moet wel een beetje zigzaggen om erin of eruit te gaan. Ik denk dat dat betekent, dat ik wel wat bescherming kon gebruiken, maar dat ik toch open stond voor indrukken van buitenaf en voor het delen van gevoelens en/of emoties. Grappig om me dat te realiseren, want eigenlijk geef ik niet zoveel om 'duidingen'. De sterren zijn tijdens het kleuren ontstaan, want het geheel dreigde wat saai te worden.
Toen het af was, deed deze mandala me op de een of andere manier denken aan goochelaars. Onmiddellijk schoot de prachtige song "(It's) A Kind of Magic" van Queen me te binnen. Ter ere van de legendarische Freddie Mercury is dat al vanaf die dag de naam van deze mandala!

Ik wens je een creatieve week!

Monday, March 14, 2016

Merry Mandala Monday #8

Hello there, it's a Merry Mandala Monday again!

This one is called: "Red Flower with Green Leaves". What a dull, uninspired name... I have to think about something much better than this one!! It could be the heart of a poppy or a tulip, but it isn't. Perhaps the colors red and green make you think of Christmas, but it has nothing to do with that either.
The flower just came out after filling the divided circle with shapes. It could have an nice striking color, and thus my favorite red colorpencil from Bruynzeel came in handy again! To finish it off, I thought of the wreath from green leaves. To get those as equally as possible I did a little cheating... I've used a homemade template to accomplish that ;-)
If you like to know more about color theory, you'll find detailed articles at sensationalcolor.com!

Have a creative week!


Red Flower with Green Leaves (2003/02/16)

Hallo daar, het is weer Merry Mandala Maandag!

Deze mandala is getiteld: "Rode bloem met groene bladeren". Wat een saaie, inspiratieloze naam... Ik moet toch eens een betere verzinnen!! Het lijkt op het hart van een klaproos of een tulp, maar dat is het niet. Misschien doen de kleuren rood een groen je aan Kerstmis denken, maar daar heeft het ook niks mee te maken.

De bloem kwam gewoon te voorschijn, toen ik in een onderverdeelde cirkel wat vormen had getekend. Hij kon wel een lekker opvallend kleurtje hebben en zodoende kwam mijn favoriete rode potlood van Bruynzeel weer goed van pas! Om het geheel af te maken heb ik de groene bladerkrans bedacht. Om de blaadjes zo gelijk mogelijk te krijgen heb ik een beetje gesjoemeld... Ik heb er een zelfgemaakt sjabloontje voor gebruikt ;-)
Als je meer wilt weten over de betekenis en het gebruik van kleuren, dan kun je leuke artikelen vinden op inspirerendleven.nl!

Ik wens je een creatieve week!

Monday, March 7, 2016

Merry Mandala Monday #7

Hi there, today again a short story!

In fact, there's no particular story to tell about this one! It's a tradional lotus mandala that we learned at the course. Not so very complicated, just following the instructions. The color advice for the lotus was pink. I didn't feel for pale pink, so I used a more intense pink. The green leaves and the illusion of water form the soft border of the mandala.
Drawing all those leaves was fun, and by coloring them I was able to practice the shading technique.

Have a creative week!


My Lotus (2003/02/14)

Hallo daar, vandaag alweer een kort verhaaltje!

Er is eigenlijk niet zoveel bijzonders over deze mandala te melden! Dit is een traditionele lotusmandala, die we tijdens de cursus hebben geleerd. Niet echt lastig, gewoon de instructies volgen. Het kleuradvies voor de lotus was roze. Ik had geen zin in bleekroze, dus heb ik een fellere roze gebruikt. De groene bladeren en de illusie van water vormen de zachte rand van de mandala.

Het tekenen van al die bladeren was heel fijn om te doen en met het kleuren kon ik weer oefenen met de schaduwtechniek.

Ik wens je een creatieve week!